STEMTHERAPIE

STEMTHERAPIE

Sinds 2010 kunt u bij LOGO 2 Aalst terecht voor diagnostiek en behandeling van klinische stemstoornissen.
Jogien Ancaer verdiepte zich door de jaren heen in deze specifieke behandeling. Als gecertificeerd CAAVS-therapeut (Clinical Assessment of Acoustis Voice Signals, CAAVS) staat Jogien aan het hoofd van de stemstroming binnen LOGO 2 en focust zij zich samen met haar collega’s op diagnostiek en behandeling van de ‘klassieke’ stemstoornissen. Tevens is zij ook een erkend manueel therapeute.

Meer informatie kan u ook lezen in deze folder.

STEMONDERZOEK EN STEMTHERAPIE


Stemproblemen kunnen ontstaan na chronisch stemmisbruik of door stembandverlamming na bijvoorbeeld een chirurgische ingreep in het halsgebied.

Als 'Certified Clinical Assement af Acoustic Voice Signals Clinician (CAAVS Certified), onderzoekt Jogien Ancaer zowel akoestisch als perceptueel de mogelijkheden als de afwijkingen van de stem.

Jogien Ancaer en collega's verdiepten zich doorheen de jaren tevens steeds verder in de behandeling van stemstoornissen, waardoor een optimale behandelmethode op maat van de cliënt kan worden aangeboden. Op deze manier worden de huidige stemmogelijkheden via een individueel programma afgestemd op de verwachtingen.

Manuele facilitatie van de larynx en kinesiotaping zijn niet meer weg te denken binnen de holistische aanpak van stemstoornissen.
​Beide technieken worden door het stemteam van LOGO 2 aangeboden.​

STEMCOACHING


Professionele stemgebruikers (o.a. leerkrachten, logopedisten, zangers, acteurs, advocaten) spreken vaak luid en dit voor een lange tijd. Dit vergt natuurlijk een bepaalde techniek. Stemgeven is namelijk meer dan een geluid produceren. Verschillende systemen (ademhaling, stemgeving, resonantie, articulatie en intonatie) werken samen om op een gezonde manier te spreken. Daarnaast kunnen tijdens het langdurig spreken overmatige en ongewenste spanningen in het lichaam voorkomen, die het spreken bemoeilijken.
Bij het intakegesprek wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd rond jouw stemmogelijkheden en wordt gepolst naar jouw hulpvraag. Bij de stemcoaching optimaliseer jij vervolgens jouw stemgebruik door middel van verschillende technieken (ontspanningsoefeningen, Lax Vox, SOVT, Coblenzer, …). Je wordt je bewust van je ademhaling en je kan spanning zetten op de juiste plaatsen. Bovendien leer je om correct te articuleren waardoor je verstaanbaarder wordt. Ten slotte kom je zelfzeker over door je non-verbale taal en intonatie aan te passen aan de situatie.

STEMTHERAPIE BIJ KINDEREN


Wanneer kinderen chronisch hees zijn of andere stemklachten vertonen, spreken we over kinderdysfonie.

Als logopedist gaan we eerst uitgebreid op zoek naar de mogelijke oorzaak. Hiervoor worden zowel gedragsmatige, medische en psychosociale factoren in kaart gebracht samen met de ouders. Daarnaast kan het ook belangrijk zijn om na te gaan of er geen organische oorzaken aanwezig zijn voor de dysfonie. Hiervoor wordt een videolaryngostroboscopie gebeuren bij de NKO-arts kritisch overwogen.
Wanneer we een duidelijk beeld hebben over de oorzaak van de aanwezige stemproblemen, wordt een therapeutisch plan opgesteld. Hierbij wordt steeds gewerkt via indirecte therapie en directe therapie.

Bij de indirecte therapie wordt gewerkt rond stemopvoeding en counselen van de ouders. Tijdens de directe therapie gaan we inzicht bijbrengen in en werken aan de stem met het kind zelf. Bij kleuters zijn de ouders onmisbaar binnen de therapie. Er wordt dan ook hoofdzakelijk ingezet op stemhygiëne en ouderbegeleiding. Enkele eenvoudige oefeningen kunnen ook al spelenderwijs worden aangebracht, afhankelijk van de mogelijkheden van het kind.